Testicular tissue cryopreservation is the preferred method to preserve spermatogonial stem cells prior to transplantation

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

16 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Testicular tissue cryopreservation is the preferred method to preserve spermatogonial stem cells prior to transplantation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences