Die alternativen Standardvertragsklauseln der EU für internationale Datenübermittlungen

Christopher Kuner, Jörg Hladjk

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe alternative EU standard contractual clauses for international data transfers
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)193-201
Aantal pagina's8
TijdschriftRecht der Datenverarbeitung
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2005

Citeer dit