The “Artificial Mathematician” Objection: Exploring the (Im)possibility of Automating Mathematical Understanding

Onderzoeksoutput: Chapter

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The “Artificial Mathematician” Objection: Exploring the (Im)possibility of Automating Mathematical Understanding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics