The Association of Psychosocial Factors and Exercise-Induced Hypoalgesia in Healthy People and People With Musculoskeletal Pain: A Systematic Review

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Association of Psychosocial Factors and Exercise-Induced Hypoalgesia in Healthy People and People With Musculoskeletal Pain: A Systematic Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences