De Belgische milieubeschermingsregels voor activiteiten, infrastructuur en voertuigen op Antarctica in het licht van de bevoegdheidsverdeling: Noot bij GwH Hof 7 mei 2020, nr. 57/2020

Tim Corthaut, Dries Van Eeckhoutte

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

The judgment of the Belgian Constitutional Court is too quick to decide that the federal government has residuary competences to adopt the Belgian environmental protection rules for activities, infrastructure and vehicles on Antarctica in light of the division of competence, as those activities can be located in the regions.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)238-248
Aantal pagina's11
TijdschriftMilieu- en Energierecht [= MER]
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De Belgische milieubeschermingsregels voor activiteiten, infrastructuur en voertuigen op Antarctica in het licht van de bevoegdheidsverdeling: Noot bij GwH Hof 7 mei 2020, nr. 57/2020'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit