The Brussels in vivo clomiphene test: a randomised controlled trial.

An Boeckxstaens, Christophe Blockeel, Nikos P. Polyzos, Paul Devroey

Onderzoeksoutput: Conference paper

78 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Brussels in vivo clomiphene test: a randomised controlled trial.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences