The chronic fatigue syndrome activities and participation questionnaire: construction of a disease-specific questionnaire

Jo Nijs, P. Vaes, Elke Van Hoof, P. De Becker, N. Mc Gregor, K. De Meirleir

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)379
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume5
Nummer van het tijdschrift52
StatusPublished - 19 jun 2002

Citeer dit