The complete nucleotide sequence of the TL-DNA of the Agrobacterium tumefaciens plasmid pTIACH5.

Jan Gielen, Marc De Beuckeleer, Jef Seurinck, Henri De Greve, Francine Deboeck, Michel Lemmers, Marc Van Montagu, Jozef Schell

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

114 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)835-846
Aantal pagina's12
TijdschriftEMBO Journal
Volume3
StatusPublished - 1984

Citeer dit