The Concept of ‘Information’: An Invisible Problem in the GDPR

Onderzoeksoutput: Article

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)269-319
Aantal pagina's51
TijdschriftSCRIPT-ed
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit