The corn supply of the Roman armies during the Third and Second centuries BC

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The corn supply of the Roman armies during the Third and Second centuries BC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities