The defence expenditures of the NATO members states

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Study of the lastest figures of the defence outlays of all the NATO members, relation with GDP etc..
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)38-47
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Power, Politics & Governance
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The defence expenditures of the NATO members states'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit