Le régime alimentaire des enfants entre 1830 et 1860 à Saint-Jean et Saint-Pierre

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Samenvatting

Survey of changes in the diet of children between two and twelve years old in the Brussels hospitals in the second third of the 19th century
Vertaalde titel van de bijdrageThe diet of children at Saint-Jean and Saint-Pierre in 1830 and 1860
Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)48-54
Aantal pagina's6
TijdschriftLes Cahiers de la Fonderie
Volume52
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Le régime alimentaire des enfants entre 1830 et 1860 à Saint-Jean et Saint-Pierre'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit