Das Signaturgesetz aus internationaler Sicht

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe Digital Signature Act from an international perspective
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)643-646
Aantal pagina's4
TijdschriftComputer und Recht
Volume13
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1997

Citeer dit