De hollandsche pedanten die onze tale vermooscht hebben. Rodenbachs particularistisch monument voor Gent.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrage"The Dutch pedants who have dampened our language". Rodenbach's particularistic monument to Ghent
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)339-356
Aantal pagina's18
TijdschriftLeuvense Bijdragen
Volume102
DOI's
StatusPublished - 1 jan 2020

Citeer dit