The effectiveness of the European central bank in pursing its prime mandate

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-12
Aantal pagina's12
TijdschriftEconomic analysis letters
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2023

Citeer dit