The effects of assisted autogenic drainage, combined or not with bouncing on gastroesophageal reflux in infants

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of assisted autogenic drainage, combined or not with bouncing on gastroesophageal reflux in infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences