The effects of heart-rate variability biofeedback on levels of the tumor marker CEA in metastatic colon cancer: a pilot controlled study

Yori Gidron, Marijke De Couck, Inge De Leeuw, Kees Blase, Leen Vanacker

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

Not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A18-A18
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychosomatic Medicine
Volume79
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - mei 2017
Evenement75th Annual Scientific Meeting on Mobilizing Technology to Advance Biobehavioral Science and Health - Sevilla, Spain
Duur: 15 mrt 201718 dec 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of heart-rate variability biofeedback on levels of the tumor marker CEA in metastatic colon cancer: a pilot controlled study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit