The EGFR-STYK1-FGF1 axis sustains functional drug tolerance to EGFR inhibitors in EGFR-mutant non-small cell lung cancer

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The EGFR-STYK1-FGF1 axis sustains functional drug tolerance to EGFR inhibitors in EGFR-mutant non-small cell lung cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences