The Epigenome in Multiple Myeloma: Impact on Tumor Cell Plasticity and Drug Response

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Epigenome in Multiple Myeloma: Impact on Tumor Cell Plasticity and Drug Response'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences