Het Europese Copyright package est arrivé!

Fabienne Brison, Stéphanie Hermoye, Maïlys Sahagun, Delphine Borgniet, Eleni Foscolos, Matteo Mariano, Pauline Meskens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe European Copyright package has arrived!
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)422-438
Aantal pagina's17
TijdschriftAuteurs & Media
Volume2018
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - nov 2019

Citeer dit