The European Union and the Paris Agreement: Leader, Mediator or Bystander

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-8
TijdschriftWiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change
Volume8
Nummer van het tijdschrift1 (e445)
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit