The EU’s Internal and External Regulatory Actions after the Outbreak of the 2008 Financial Crisis

Jan Wouters, Sven Van Kerckhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)201-207
TijdschriftEuropean Company Law
Volume8
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2011

Citeer dit