The evolution of the military personnel in the NATO member states

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)537-544
Aantal pagina's8
TijdschriftASSRJ
Volume10
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit