The Fic protein Doc uses an inverted substrate to phosphorylate and inactivate EF-Tu

Daniel Castro-Roa, Abel Garcia Pino, Steven De Gieter, Nico Van Nuland, Remy Loris, Nikolay Zenkin

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

130 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten