Samenvatting

Reflection on the biopolitical Italian theories of Agamben, Negri and Virno by analyzing two source texts (for Agamben and Negri), namely: Hobbes' Leviathan and Machiavelli's recount of the uprising of the Florentine woolworkers in his History of Florence, in both cases confronted with the reading of those texts by another Italian, Carlo Ginzburg.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-43
Aantal pagina's25
TijdschriftDe Uil van Minerva
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De fictie van een zeemonster en het oproer van de Florentijnse wolwerkers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit