The Formation and Degradation of Interactions at Polymer/Metal Oxide Interfaces

Sven Pletincx

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Samenvatting

Niet beschikbaar
Originele taal-2English
Begeleider(s)/adviseur
  • Hauffman, Tom, Promotor
  • Terryn, Herman, Co-Promotor
Datum van toekenning16 dec 2019
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Formation and Degradation of Interactions at Polymer/Metal Oxide Interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit