The Frenzy of Fields. An interview with Neil Fligstein on field theory and social skill

Dieter Vandebroeck, Fligstein Neil

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

x
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107-129
Aantal pagina's23
TijdschriftIrish Journal of Sociology
Volume1
Nummer van het tijdschrift22
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Frenzy of Fields. An interview with Neil Fligstein on field theory and social skill'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit