Samenvatting

Via een inhoudelijke bespreking van het laatste hoofdstuk van Levi’s laatste werk I sommersi e i salvati, ‘Lettere di tedeschi’, wordt gereflecteerd over drie thema’s die het werk van Levi kenmerken: 1) de precisie, getrouwheid en de juiste toon van de woorden; 2) de uitwisseling met anderen in bijvoorbeeld brieven; 3) de dialogische vorming van zijn teksten en dus de meerstemmigheid. Dit zijn kenmerken van zowel het vertalen als het getuigen. Ze hangen samen met drie thematische clusters in Levi’s oeuvre: 1) de meertaligheid van de brontekst en hindernissen voor de vertaling; 2) het ultieme doelpubliek van Se questo è un uomo, de Duitsers, dat pas via vertaling kan worden bereikt; 3) de innige relatie tussen getuigenis en literatuur of fictie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)55-63
Aantal pagina's9
TijdschriftFilter: Tijdschrift over Vertalen
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Primo Levi's Duitse brieven. Over de precisie van woorden'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit