The IGF-1 receptor inhibitor picropodophyllin potentiates the anti-myeloma activity of a BH3-mimetic.

Liesbeth Bieghs, Susanne Lub, Karel Fostier, Ken Maes, Els Van Valckenborgh, Eline Menu, He Johnsen, Mette Nyegaard, H Jernberg-Wiklund, Henri Schots, Karin Vanderkerken, Elke De Bruyne

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The IGF-1 receptor inhibitor picropodophyllin potentiates the anti-myeloma activity of a BH3-mimetic.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences