Vertaalde titel van de bijdrageThe impact of elite sport on vulnerable groups in Belgium
Originele taal-2Dutch
UitgeverijSPLISS
Opdrachtgevend orgaanFonds Baillet Latour
Aantal pagina's30
StatusPublished - 13 okt 2022

Citeer dit