The impact of foster children’s behavioural problems on Flemish foster mother’s parenting behaviour.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

40 Citaten (Scopus)

Samenvatting

x
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)34-42
Aantal pagina's9
TijdschriftChild and Family Social Work
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of foster children’s behavioural problems on Flemish foster mother’s parenting behaviour.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit