De impact van werken met zedenplegers op de professional. Resumé van een symposium.

Julia Wilpert, Marije Keulen-de Vos, Minne De Boeck, Katarzyna Uzieblo

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

Samenvatting

Het werk met zedenplegers lijkt een belangrijke impact te hebben op het welzijn van de betrokken professionals. Het is echter opvallend dat er zowel in de praktijk als in de literatuur nog relatief weinig aandacht naartoe gaat. Daar wil de Nederlands-Vlaamse tak van ATSA (NL-ATSA) verandering in brengen. NL-ATSA richt zich op de preventie van seksueel geweld en op de behandeling van zedenplegers. Om de impact van het werken met zedenplegers meer onder de aandacht te brengen organiseerde de vereniging recentelijk een symposium. Vier sprekers werden hiervoor uitgenodigd. Zij bespraken onder andere de mentale weerbaarheid en copingstrategieën van kinderpornorechercheurs, de prevalentie en ernst van (seksuele) agressieve incidenten in een tbs-kliniek, hoe collega’s elkaar kunnen steunen na een incident met een cliënt en hoe je als professional grensoverschrijdend gedrag vanuit de cliënt kunt halt houden. In dit artikel wordt verslag gedaan van deze dag om het onderwerp meer onder de aandacht te brengen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's250-257
Aantal pagina's7
Volume4
Specialist publicatieProces. Tijdschrift voor de Strafrechtspleging
StatusPublished - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De impact van werken met zedenplegers op de professional. Resumé van een symposium.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit