The Implementation of the European Small Claims Procedure in Belgium

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)80
TijdschriftJournal of European Consumer and Market Law (EuCML)
Volume2021
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2021

Citeer dit