The importance of communication between multiple physicians treating the same patient.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253-254
Aantal pagina's2
TijdschriftEndocrine Journal
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

Endocrine Journal 2004, 51 (2), 253-254

Citeer dit