The incidence of breast cancer and changes in the use of hormone replacement therapy; a review of the evidence.

H.m. Verkooijen, Vincent Vinh-Hung, C. Bouchardy, E. Rapiti, M. Hartman

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The incidence of breast cancer and changes in the use of hormone replacement therapy; a review of the evidence.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemistry