The indeterminacy of an emergency: challenges to criminal jurisdiction in constitutional democracy

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The indeterminacy of an emergency: challenges to criminal jurisdiction in constitutional democracy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities