Het effect van stochastisch gemoduleerde vibraties (Andullatie®) op de hartslagvariabiliteit en levenskwaliteit bij borstkankerpatiënten tijdens radiotherapie: een gerandomiseerd klinisch onderzoek.

Chelsy De Bruyn, Tessa Fransis

Onderzoeksoutput: Master's Thesis

Vertaalde titel van de bijdrageThe influence of stochastic modulated vibrations (Andullation)® on heart rate variability and quality of life in breast cancer patients during radiotherapy: a randomised clinical trial.
Originele taal-2Dutch
Begeleider(s)/adviseur
  • Adriaenssens, Nele, Promotor
StatusPublished - 2021

Citeer dit