The interaction of Agrobacterium Ti-plasmid DNA and plant cells

M. van Montagu, M. Holsters, P. Zambryski, J. P. Hernalsteens, A. Depicker, M. De Beuckeleer, G. Engler, M. Lemmers, L. Willmitzer, J. Schell

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)351-365
Aantal pagina's15
TijdschriftProceedings of the Royal Society of London - Biological Sciences
Volume210
Nummer van het tijdschrift1180
StatusPublished - 1 dec 1980

Citeer dit