The Investigation of Ti/Zr No-Rinse Sprayed Conversion Coating Applied on Automotive Aluminium Coils

Pieter Bouckenooge

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Samenvatting

Niet beschikbaar
Originele taal-2English
Begeleider(s)/adviseur
  • Terryn, Herman, Promotor
Datum van toekenning11 dec 2019
StatusPublished - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Investigation of Ti/Zr No-Rinse Sprayed Conversion Coating Applied on Automotive Aluminium Coils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit