The Membership Committee of the ESC

Members of the ESC Membership Committee and the ESC Officers Sophie Squarta, Director Membership & Community, and her team , Cecilia Linde, Bernard Cosyns

Onderzoeksoutput: Comment/debate

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e130-e132
Aantal pagina's3
TijdschriftCardiovasc Res
Volume115
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 1 okt 2019

Citeer dit