The Multiperspectivity of the Integrated Care Model

Siebren Nachtergaele, Leen Van Landschoot, Hildegard Gobeyn, Didier Reynaert, Nico de Witte, Lieve de Vos

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A205
TijdschriftInternational Journal of Integrated Care
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit