Die neuen internationalen Handelsschiedsgesetze der US-amerikanischen Einzelstaaten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe new international commercial arbitration laws of the US federal states
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)368-370
Aantal pagina's3
TijdschriftRecht der Internationalen Wirtschaft
Volume1994
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1994

Citeer dit