Die neuen WIPO-Schiedsregeln

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe new WIPO arbitration rules
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)965-971
Aantal pagina's6
TijdschriftRecht der Internationalen Wirtschaft
Volume1995
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1995

Citeer dit