The Pentaconcept in skeletal tissue engineering A combined approach for the repair of bone defects

Johan Lammens, Armond Marco Laumen, Johan Vanlauwe, Hendrik Delport, Johan Vanlauwe

Onderzoeksoutput: Scientific review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)569-573
Aantal pagina's5
TijdschriftActa Orthopaedica Belgica
Volume78
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - okt 2012

Citeer dit