The Posterior Fossa and Foreign Accent Syndrome: Report of Two New Cases and Review of the Literature

Stefanie Keulen, Peter Marien, Kim Maria Van Dun, Roelien Bastiaanse, Mario U Manto, Jo Verhoeven

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Posterior Fossa and Foreign Accent Syndrome: Report of Two New Cases and Review of the Literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences