The Realm of Venus, Hadriani Barlandi(H. Beverland) De Prostbulis Veterum.

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1987

Bibliografische nota

Ms. Leiden BPL 1994, in: Quaerendo, a quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books, 1987, XVII,1, pp.45-59 (studie over de genese en codicologische geaardheid van het Ms.BPL1994).

Citeer dit