The relationship between psychological contract breach and counterproductive work behavior in social enterprises: Do paid employees and volunteers differ?

Yannick Griep, Tim Vantilborgh, Samantha Jones

Onderzoeksoutput: Article

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relationship between psychological contract breach and counterproductive work behavior in social enterprises: Do paid employees and volunteers differ?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science