The relationship of body underweight to complication risks in acute pancreatitis.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1001-1002
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the Pancreas
Volume10
Nummer van het tijdschrift2009
StatusPublished - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relationship of body underweight to complication risks in acute pancreatitis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit