The relationship of body underweight to complication risks in acute pancreatitis.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relationship of body underweight to complication risks in acute pancreatitis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences