THE RESPECTIVE ROLES OF LCI AND MRI IN THE CLINICAL MANAGEMENT OF CYSTIC FIBROSIS PATIENTS

Onderzoeksoutput: Comment/debate

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)409-409
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory & Critical Care Medicine
Volume197
Nummer van het tijdschrift409
StatusPublished - feb 2018

Citeer dit